Георгий Конисский - философ XVIII века

скачать (41.1 kb.)

  1   2
цкмЗмжДйЗѓ ЗиЗдаокѓ ЕЙк ЕЙЗйкЖапЈжЖйа Йц


иЗцадЙЗ цкпДжДцкк


ЙацаЙЗЖ мЗ Жаоф :

ваДЙвкл иДмкжжикл -- цкпДжДц XVIII йаиЗ
йЩ»«ЅЎїЅ Убн«ФТ ЦСУнᬫу й.й., ЯФТсСЎФ

I ¬ТУЯб ъУТ»»Щ и-1-4

мбТюЎЩ® УТ¬«у«сїФСЅэ к«ЯСЅїбЎї З.д., с«µСЎФ

¬бхСсУЩ хїЅ«Я«хїї


оДжийЗ -- 1995
ЕпЗм ЙацаЙЗЖЗ :


йуСсСЎїС.
I. еїєЎэ ї сСґФСЅэЎ«ЯФэ вС«Уъїґ и«ЎїЯЯ¬«ъ«.
II. цїЅ«Я«хЯ¬їС уєъЅґсЩ вС«Уъїґ и«ЎїЯЯ¬«ъ« :
З). дСїєј и«ЎїЯЯ¬«ъ«.
й). мбТ¬б ї УСЅїъїґ.
ж). ЖС«Уїґ »«єЎбЎїґ.
D). ШФїюСЯ¬«С ТюСЎїС.
зб¬ЅЇюСЎїС.
кЯ»«Ѕэє«убЎЎбґ ЅїФСУбФТУб.


ййадамка.


кєуСЯФЎ«, юФ« у XV-XVII уС¬бХ у ЯЅбуґЎЯ¬«ј јїУС Я«уСУЮбСФЯґ »У«µСЯЯ ТЯу«СЎїґ ї »СУСУбн«Ф¬ї ъТјбЎїЯФїюСЯ¬їХ їсС® ЎС јСЎСС єЎбюїФСЅэЎЩ®, юСј у зб»бсЎ«® ауУ«»С. й ЭФ«Ф »СУї«с єбУ«ЄсбСФЯґ ¬УїєїЯ ЯУСсЎСуС¬«у«ъ« хС«сбЅэЎ«ъ« јїУ«у«єєУСЎїґ, «»їУбуЮСъ«Яґ Ўб УСЅїъїЇ ї ФС«Ѕ«ъїЇ ¬б¬ Ўб Яу«± їсТ®Ў«С «ЯЎ«убЎїС. к ТЄС у ЎбюбЅС XVIII уС¬б у Й«ЯЯїї ЯЅ«ЄїЅїЯэ »У«ъУСЯЯїуЎЩС сЅґ Яу«Съ« уУСјСЎї їсСї « µСЎЎ«ЯФї «нУбє«убЎїґ ї ЎбТ¬ї. ДЯ«н« »УїуїубСФЯґ у Й«ЯЯїї ФСХ уУСј±Ў ФСХЎїюСЯ¬«С «нУбє«убЎїС, УбЯФ±Ф їЎФСУСЯ ¬ у«СЎЎ«јТ сСЅТ, ј«УС»ЅбубЎїЇ ї ЯФУ«їФСЅэЯФуТ. ДсЎб¬«, у сТХ«уЎ«® ЄїєЎї «нЪСЯФуб »Убу«ЯЅбуЎбґ µСУ¬«уэ »У«с«ЅЄбСФ Я«ХУбЎґФэ ъ«Я»«сЯФуТЇЪСС »«Ѕ«ЄСЎїС. т«Фґ »« јСУС Ф«ъ« ¬б¬ »Убу«ЯЅбуЎбґ µСУ¬«уэ «нУбЯФбСФ «ъУ«јЎЩјї уЅбсСЎїґјї ї »УСуУбЪбСФЯґ у «сЎ«ъ« їє ЯбјЩХ ¬УТ»ЎЩХ "хС«сбЅ«у", ЎСЯ«јЎСЎЎ«, у«єУбЯФбЇФ Я¬УЩФ«С Я«јЎСЎїС ї у«єјТЪСЎїС ЎбУ«сЎЩХ јбЯЯ, їЯ»ЩФЩубЇЪїХ ЎСїј«уСУЎЩ® ъЎ±Ф. ДнЪї® ¬УїєїЯ УСЅїъїї, ЎбЯФТ»бЇЪї® Я ЎбУбЯФбЎїСј бЎФїхС«сбЅэЎ«ъ« суїЄСЎїґ, «Я«нСЎЎ« ТъЅТнЅґЇФ ТЯ»СХї СЯФСЯФуСЎЎЩХ ЎбТ¬, у »СУуТЇ «юСУСсэ бЯФУ«Ў«јїї, хїєї¬ї, нї«Ѕ«ъїї. ЖС«Ѕ«ъїґ ї ЎбТ¬б, уСУб ї УбєТј -- їєуСюЎЩС »У«ФїуЎї¬ї, у XVII-XVIII уС¬бХ «Ўї ЯФбЅ¬їубЇФЯґ «Я«нСЎЎ« юбЯФ«. ыСУ¬«уэ, СЪ± с«у«ЅэЎ« ЯїЅэЎбґ, ЎС ЄСЅбСФ ТЯФТ»бФэ Яу«їХ »«єїµї® у «нЫґЯЎСЎїї јїУб.

ЙбєуїФїС СЯФСЯФуСЎЎЩХ ЎбТ¬ у Й«ЯЯїї »УїуСЅ« ¬ Ф«јТ, юФ« у «ФСюСЯФуСЎЎ«® хїЅ«Я«хїї »СУу«® »«Ѕ«уїЎЩ XVIII уС¬б ТФуСУЄсбСФЯґ уСУб у ЯїЅТ юСЅ«уСюСЯ¬«ъ« УбєТјб. фюСЎЩС сСЅбЇФ УСЮїФСЅэЎЩ® Юбъ ¬ «ФјСЄСубЎїЇ юСЅ«уСюСЯ¬«ъ« УбєТјб «Ф УСЅїъїї, ФУСнТЇФ ЎбТюЎ« «н«ЯЎ«убЎЎ«ъ« ї нбєїУТЇЪСъ«Яґ Ўб «»ЩФС єЎбЎїґ. ыСУ¬«уэ »УїЎїјбСФ Фб¬«С «ФјСЄСубЎїС, с«»ТЯ¬бґ, юФ« »УїУ«сб, йЯСЅСЎЎбґ -- ЭФ« ¬Ўїъб, ъсС н«ъ »«¬бєбЅ Яу«± уСЅїюїС, ї ЅЇсї «нґєбЎЩ Съ« »«єЎбФэ; сУТъбґ ЯхСУб -- јїУ Я«µїбЅэЎ«-ЭФїюСЯ¬їХ µСЎЎ«ЯФС®, «нЅбЯФэ »У«ґуЅСЎїґ н«ЄэС® у«Ѕї. Жб¬«С »«Ѕ«ЄСЎїС Я»«Я«нЯФуТСФ уЎСсУСЎїЇ у «ФСюСЯФуСЎЎТЇ хїЅ«Я«хїЇ сСїЯФїюСЯ¬«® ЯїЯФСјЩ јїУб. мбТ¬б »УСуУбЪбСФЯґ у ј«ъТЪСЯФуСЎЎТЇ «ЯЎ«уТ јїУ«у«Я»УїґФїґ. Е«с уЅїґЎїСј ТЯ»СХ«у СЯФСЯФуСЎЎЩХ ї Ф«юЎЩХ ЎбТ¬ у Й«ЯЯїї їс±Ф »У«µСЯЯ їє«Ѕґµїї ЎбТ¬ї «Ф УСЅїъїї. ШФ«Ф »У«µСЯЯ ТъЅТнЅґСФЯґ ТФїЅїФбУЎЩј «ФЎ«ЮСЎїСј ¬ єЎбЎїґј, ¬ ЎбТ¬С у««нЪС. дСЅбЇФЯґ »«»ЩФ¬ї Я«єсбЎїґ УТЯЯ¬«® хїЅ«Я«хЯ¬«® ФСУјїЎ«Ѕ«ъїї Я µСЅэЇ »УїнЅїЄСЎїґ хїЅ«Я«хїї ¬ ЮїУ«¬їј ¬УТъбј, Я ЄСЅбЎїСј ЯсСЅбФэ с«ЯФТ»ЎЩјї ї Т»«ФУСнїјЩјї ¬ЅбЯЯїюСЯ¬їС хїЅ«Я«хЯ¬їС »«ЎґФїґ.

цїЅ«Я«хЯ¬«С ЎбЯЅСсїС «ФСюСЯФуСЎЎЩХ ТюСнЎЩХ єбуСсСЎї® »СУу«® »«Ѕ«уїЎЩ XVIII уС¬б ТнСЄсбСФ у Ф«ј, юФ« ¬бЄсЩ® хїЅ«Я«хЯ¬ї® ¬ТУЯ, »УС»«сбубСјЩ® у ЎїХ, -- »У«сТ¬Ф Яу«С® Э»«Хї, у«нУбуЮї® у ЯСнґ ФУбсїµїї ї їЎФСУСЯЩ Уґсб »«¬«ЅСЎї®. ЕУ«хСЯЯ«Уб хїЅ«Я«хїї (у Ф«ј юїЯЅС ї в.и«ЎїЯЯ¬ї®), Я«ЯФбуЅґґ Яу«ї хїЅ«Я«хЯ¬їС ¬ТУЯЩ, ТјСЅ« Я«юСФбЅї с«ЯФїЄСЎїґ »УСсЮСЯФуСЎЎї¬«у ї ЎбЯТЪЎЩС ФУСн«убЎїґ Яу«Съ« уУСјСЎї. ДсїЎ їє Я«єсбФСЅС® Фб¬їХ б¬бсСјїюСЯ¬їХ хїЅ«Я«хЯ¬їХ ¬ТУЯ«у -- вС«Уъї® и«ЎїЯЯ¬ї®, »У«хСЯЯ«У иїСу«-о«ъїЅґЎЯ¬«® б¬бсСјїї. мб »УїјСУС ЭФ«ъ« хїЅ«Я«хб ј«ЄЎ« «єЎб¬«јїФэЯґ Я« уєъЅґсбјї ї јЩЯЅґјї, ХбУб¬ФСУЎЩјї сЅґ Ф«ъ« уУСјСЎї.
I. екзмЈ к даѓЖапЈмДжЖЈ ваДЙвкѓ иДмкжжиДвД.


вУїъ«Уї® (вС«Уъї®) и«ЎїЯЯ¬ї® У«сїЅЯґ 20 Ў«ґнУґ 1717 ъ«сб у ъ«У«сС мСЄїЎС Ўб ф¬УбїЎС. ДФСµ Съ«, ДЯї» кубЎ«уїю и«ЎїЯЯ¬ї®, »УїЎбсЅСЄбЅ ¬ уЩЯЮСјТ ¬бєбµ¬«јТ Я«ЯЅ«уїЇ (ї нЩЅ сбЄС ЎСЄїЎЯ¬їј нТУъ«јїЯФУ«ј). Й«с и«ЎїЯЯ¬їХ у XVIII уС¬С -- ЭФ« »УСсЯФбуїФСЅї "Ў«уЩХ ЅЇсС®", ¬«Ф«УЩС у УСєТЅэФбФС УСх«Уј ЕСФУб I »«ЅТюїЅї »СУЯ»С¬ФїуТ »У«суїЄСЎїґ »« ЯЅТЄСнЎ«® ЅСЯФЎїµС, у Яуґєї Я юСј їј »УСс«ЯФбуЅґЅбЯэ у«єј«ЄЎ«ЯФэ ТуСЅїюїубФэЯу«ї єСјСЅэЎЩС уЅбсСЎїґ (»«ссСУЄїубЅї бнЯ«ЅЇФїєј, »«ЯФ«ґЎЎ« Я«»СУЎїюбЅї Я У«с«уїФ«® єЎбФэЇ).

й 1728 ъ«сТ «сїЎЎбсµбФїЅСФЎїј јбЅэюї¬«ј вУїъ«Уї® »«ЯФТ»бСФ («юСуїсЎ«, »«ЯЅС «¬«ЎюбЎїґ ЎбюбЅэЎ«® »«Ѕ¬«у«® Ю¬«ЅЩ) у иїСу«-о«ъїЅґЎЯ¬ТЇ б¬бсСјїЇ. в.и«ЎїЯЯ¬ї® ТюїЅЯґ у б¬бсСјїї у« уУСјСЎб С± ЎбїуЩЯЮСъ« УбЯµуСФб, ¬«ъсб єсСЯэ »УС»«сбубЅї С± ЅТюЮїС уЩ»ТЯ¬Ўї¬ї, у«Я»їФбЎЎЩС Ўб »У«ъУСЯЯїуЎЩХ уСґЎїґХ м«у«ъ« уУСјСЎї,-- жФСхбЎ ибЅїЎ«уЯ¬ї®, жїЅэуСЯФУ иТЅґн¬б, оїХбїЅ и«єбюїЎЯ¬ї®, жїјС«Ў Ж«с«УЯ¬ї®. ЕУ«хСЯЯ«Уб З¬бсСјїї ЮїУ«¬« »У«»бъбЎсїУТЇФ їсСї »У«ъУСЯЯїуЎЩХ УТЯЯ¬їХ јЩЯЅїФСЅС®-»У«ЯуСФїФСЅС® ЗЎФї«Хб ибЎФСјїУб, йбЯїЅїґ ЖбФїЪСуб, оїХбїЅб п«ј«Ў«Я«уб. й 1743 ъ«сТ и«ЎїЯЯ¬ї® єб¬бЎюїубСФ »«ЅЎЩ® ¬ТУЯ З¬бсСјїї ї »«»бсбСФ у юїЯЅ« їєнУбЎЎЩХ уЩ»ТЯ¬Ўї¬«у -- ЯбјЩХ »«съ«Ф«уЅСЎЎЩХ ї «сбУСЎЎЩХ,-- Фб¬їС ¬бЄсЩ® ъ«с »«»«ЅЎґЇФ »УС»«с«убФСЅэЯ¬ї® Я«ЯФбу. и«ЎїЯЯ¬ї® »«ЯФУїъбСФЯґ у ј«ЎбХї ьУбФЯ¬«ъ« ј«ЎбЯФЩУґ, ъсС »«ЅТюбСФ сТХ«уЎ«С їјґ -- вС«Уъї® (»«с ЭФїј їјСЎСј «Ў ї у«Ю±Ѕ у «ФСюСЯФуСЎЎТЇ їЯФ«УїЇ). Д¬«Ѕ« 2 ЅСФ ј«Ѕ«с«® їСУ«ј«ЎбХ ЯФбУбФСЅэЎ« ї Т»«УЎ« ъ«Ф«уїЅЯґ ¬ »УС»«сбубФСЅэЯ¬«® сСґФСЅэЎ«ЯФї у У«сЎ«® alma mater. к у 1745 ъ«сТ и«ЎїЯЯ¬ї® ЯФбЎ«уїФЯґ єб »У«хСЯЯ«УЯ¬ТЇ ¬бхСсУТ ї юїФбСФ ЯЅТЮбФСЅґј Яу«® ¬ТУЯ »«ЭФї¬ї (у »СУСу«сС Я ЅбФїЎЯ¬«ъ« -- "ЕУбуїЅб »«ЭФїюСЯ¬«ъ« їЯ¬ТЯЯФуб,»«юСУ»ЎТФЩС їє буФ«У«у, їєТюбЇЪїХ СЯФСЯФу« »«Эєїї, ¬УбФ¬«, Я ЎТЄЎС®Юїјї ЎбнЅЇсСЎїґјї, Я«нУбЎЎЩС ї у »«ЅэєТ ЯФТсСЎюСЯ¬«® ј«Ѕ«с±Єї їєЅ«ЄСЎЎЩС ї їЯФ«Ѕ¬«убЎЎЩС у У«сЎ«® б¬бсСјїї 1746 ъ«сб"). и«ЎїЯЯ¬ї® у« јЎ«ъ«ј ЯЅСсТСФ »«Ѕ«ЄСЎїґј ¬ТУЯб »«ЭФї¬ї ц.ЕУ«¬«»«уїюб, ЯФУбЯФЎЩј »УїуСУЄСЎµСј сСЅ ї јЩЯЅС® ¬«Ф«У«ъ« «Ў нЩЅ Ўб »У«ФґЄСЎїї уЯС® ЄїєЎї.

й Фу«УюСЯФуС и«ЎїЯЯ¬«ъ« «Я«н«С јСЯФ« єбЎїјбСФ »эСЯб, ¬«Ф«УТЇ «Ў Ўб»їЯбЅ »« ФУбсїµїї, ЯТЪСЯФу«убуЮС® у б¬бсСјїї, Я»СµїбЅэЎ« сЅґ »УбєсЎї¬б »« ЯЅТюбЇ «¬«ЎюбЎїґ ¬ТУЯб »«ЭФї¬ї. й ЭФ«® сУбјС буФ«У уЩХ«сїФ єб Убј¬ї юїЯФ« б¬бсСјїюСЯ¬«ъ« »«ТюСЎїґ; Съ« »УїєЩу ¬ »УбуСсЎ«® ЄїєЎї »УСуУбЪбСФЯґ у «нЅїюСЎїС ЯТЪСЯФуТЇЪїХ »«Уґс¬«у. зсСЯэ уЩУбєїФСЅэЎ« «ФУбЄСЎЩ Фї»їюЎЩС юСУФЩ «нЪСЯФуСЎЎ«® ЄїєЎї Ф«ъ« уУСјСЎї: ЄСЯФ«¬«С Ўбµї«ЎбЅэЎ«С ТъЎСФСЎїС ФУТс«у«ъ« ЎбЯСЅСЎїґ ф¬УбїЎЩ ї ьСЅ«УТЯЯїї; єбХубФ ¬бєбµ¬«® уСУХТЮ¬«® єСјСЅэ нСсЎ«ъ« ¬бєбюСЯФуб, «ЯТЪСЯФуЅґуЮї®Яґ Я ј«ЅюбЅїу«ъ« Я«ъЅбЯїґ µбУїєјб ї Я«»У«у«ЄсбуЮї®Яґ »У«їєу«Ѕ«ј ЯТсб ї нСєєб¬«ЎїСј. и«ЎїЯЯ¬ї® уЩЯФТ»бСФ єбЪїФЎї¬«ј «нїЄСЎЎЩХ ї ТъЎСФ±ЎЎЩХ, ¬УїФї¬ТСФ ЎСЯ»УбуСсЅїу«ЯФэ »«Уґс¬«у, Убє«нЅбюбСФ єЅ«сСґЎїґ ї уєґФ«юЎїюСЯФу« ЯТсС® ї юїЎ«уЎї¬«у, «ЯТЄсбСФ ТъЎСФСЎїС ї »У«їєу«Ѕ »«јСЪї¬«у ї ¬бєбµ¬«® уСУХТЮ¬ї. й сУбјС єбФУбъїубСФЯґ ї Ўбµї«ЎбЅэЎЩ® у«»У«Я, їсСґ сУТЄнЩ УТЯЯ¬«ъ«, Т¬УбїЎЯ¬«ъ« ї нСЅ«УТЯЯ¬«ъ« ЎбУ«с«у єбЎїјбСФ µСЎФУбЅэЎ«С јСЯФ«. и«ЎїЯЯ¬ї® ¬ЅС®јїФ »«є«У«ј »У«їєу«Ѕ ЎС Ф«Ѕэ¬« »«јСЪї¬«у, Ў« ї сТХ«уСЎЯФуб. ЖСјТ ¬УїФї¬ї ¬бФ«ЅїюСЯ¬«ъ« ї »Убу«ЯЅбуЎ«ъ« сТХ«уСЎЯФуб «Ў »У«с«ЅЄбСФ Ўб »У«ФґЄСЎїї уЯС® ЄїєЎї.

д«ЮСсЮї® с« ЎбЮїХ сЎС® хїЅ«Я«хЯ¬ї® ¬ТУЯ и«ЎїЯЯ¬«ъ« -- ґУ¬«С ЯуїсСФСЅэЯФу« Ф«ъ«, юФ« »У«хСЯЯ«У єЎб¬«јїЅ ЯЅТЮбФСЅС® Я хїЅ«Я«хїС® бЎФїюЎ«ъ« јїУб, Я н«Уэн«® «ЯЎ«уЎЩХ Ўб»УбуЅСЎї® у ЯУСсЎСуС¬«у«® хїЅ«Я«хїї, Я ТюСЎїґјї јЩЯЅїФСЅС® м«у«ъ« уУСјСЎї - пС®нЎїµб, й«Ѕэхб, дС¬бУФб, вбЯЯСЎсї, -- Я с«ЯФїЄСЎїґјї Я«уУСјСЎЎ«® СјТ ЎбТ¬ї, у »СУуТЇ «юСУСсэ бЯФУ«Ў«јїї ї хїєї¬ї. ДЯЎ«уЎЩС »«Ѕ«ЄСЎїґ хїЅ«Я«хЯ¬«ъ« ¬ТУЯб в.и«ЎїЯЯ¬«ъ« ¬б¬ Убє ї «ФУбЄбЇФ ЯЅ«ЄЎТЇ «нЯФбЎ«у¬Т »СУСХ«сЎ«ъ« »СУї«сб, н«УэнТ Ў«уЩХ їсС® Я« ЯФбУЩјї буФ«УїФСФбјї. ДЎї ґуЅґЇФЯґ уЩУбЄСЎїСј ъЅТн«¬їХ їсС®ЎЩХ »У«Фїу«УСюї® Яу«Съ« уУСјСЎї, ґУ¬їј ЯуїсСФСЅэЯФу«ј ¬УїєїЯб хС«сбЅэЎ«-УСЅїъї«єЎ«® їсС«Ѕ«ъїї, ЎбюїЎбуЮСъ«Яґ »«с сбуЅСЎїСј Убµї«ЎбЅїєјб ї јбФСУїбЅїЯФїюСЯ¬їХ СЯФСЯФуСЎЎ«-ЎбТюЎЩХ їсС®. Е«ЎїјбЎїС и«ЎїЯЯ¬їј єбсбю хїЅ«Я«хїї ¬б¬ ЎбТ¬ї « єСјЎЩХ уСЪбХ, « юСЅ«уС¬С ї Съ« ЯюбЯФэС ЯнЅїЄбСФ Съ« Я хїЅ«Я«хбјї-ъТјбЎїЯФбјї. и хїЅ«Я«хЯ¬їј ТюСЎїґј Я«уУСјСЎЎ«ЯФї «Ў »«сХ«сїФ Я ФУСн«убЎїґјї, ХбУб¬ФСУЎЩјї сЅґ јЩЯЅїФСЅС® м«у«ъ« уУСјСЎї. м«у«С уУСјґ уЩсуїъбСФ ФУСн«убЎїґ »У«ЯФ«ФЩ »«ЎґФї® ї «н«ЯЎ«убЎїґ »«ЎґФї® Эј»їУїюСЯ¬їјї сбЎЎЩјї, Я«ъЅбЯ«убЎїґ јЩЯЅї Я «»ЩФ«ј, ФСЯЎ«® їХ Яуґєї. ЖС«УСФїюСЯ¬«С єЎбЎїС «УїСЎФїУТСФЯґ Ўб »Уб¬Фї¬Т.

й 1755 ъ«сТ вС«Уъї® и«ЎїЯЯ¬ї® ЯФбЎ«уїФЯґ нСЅ«УТЯЯ¬їј С»їЯ¬«»«ј ї »СУССєЄбСФ у ъ«У«с о«ъїЅСу. жбј »СУССєс и«ЎїЯЯ¬«ъ« у ьСЅ«УТЯЯїЇ ФСЯЎ« ЯуґєбЎ Я н«Уэн«® »У«Фїу ЮЅґХСФЯ¬«-¬бФ«ЅїюСЯ¬«® Э¬Я»бЎЯїї. 14 «¬ФґнУґ 1754 ъ«сб у о«ъїЅСуС ТјїУбСФ ъЅбуб СсїЎЯФуСЎЎ«® у Ф«Ф »СУї«с Ўб ФСУУїФ«Уїї ьСЅ«УТЯЯїї ї уЯС® ЙСюї Е«Я»«ЅїФ«® »Убу«ЯЅбуЎ«® С»бУХїї бУХїС»їЯ¬«» кСУ«Ўїј й«ЅюбЎЯ¬ї®. ь«Уэнб єб єбјСЪСЎїС ј«ъїЅСуЯ¬«® ¬бхСсУЩ »Уї«нУСФбСФ ЯСУэ±єЎ«С »«ЅїФїюСЯ¬«С єЎбюСЎїС. ф»«УЎ«С Я«»СУЎїюСЯФу« јСЄсТ ¬бФ«ЅїюСЯ¬«® ї »Убу«ЯЅбуЎ«® µСУ¬уґјї єб¬«ЎюїЅ«Яэ ЎбєЎбюСЎїСј ъЅбу«® »Убу«ЯЅбуЎ«® µСУ¬уї у ьСЅ«УТЯЯїї вС«Уъїґ и«ЎїЯЯ¬«ъ«, ТЄС Ф«ъсб ЮїУ«¬« їєуСЯФЎ«ъ« Яу«їјї бЎФї¬бФ«ЅїюСЯ¬їјї ї бЎФїТЎїбФЯ¬їјї ТнСЄсСЎїґјї. Д¬бєбуЮїЯэ у уїХУС »«ЅїФїюСЯ¬«® н«УэнЩ, Ф«Ф УбєуСУФЩубСФ б¬ФїуЎТЇ «нЪСЯФуСЎЎТЇ сСґФСЅэЎ«ЯФэ. мСЯј«ФУґ Ўб »УСЯЅСс«убЎїґ ї ТъУ«єЩ Я« ЯФ«У«ЎЩ їСєТїФ«у ї »«ЅэЯ¬«ъ« »УбуїФСЅэЯФуб (сСЅ« сбЄС с«ЮЅ« с« ЎС«сЎ«¬УбФЎЩХ »«¬ТЮСЎї® Ўб ЄїєЎэ и«ЎїЯЯ¬«ъ« -- Фᬫ® «сї«єЎ«® хїъТУ«® нЩЅ ЭФ«Ф юСЅ«уС¬), «Ў уЩЯФТ»бСФ Я »У«»«уСсґјї, «нЅїюбЇЪїјї »У«їєу«Ѕ ¬бФ«ЅїюСЯ¬«ъ« ї ТЎїбФЯ¬«ъ« сТХ«уСЎЯФуб у ьСЅ«УТЯЯїї. ЕУ«»«уСсї «ФЅїюбЅїЯэ Яу«С® єЅ«н«сЎСуЎ«ЯФэЇ ї ЯЅТЄїЅї «УТЄїСј сЅґ »У«ъУСЯЯїуЎЩХ ЯїЅ у н«УэнС »У«Фїу Ўбµї«ЎбЅэЎ«ъ« »«Убн«ЪСЎїґ, єб Я«ХУбЎСЎїС ї УбєуїФїС У«сЎ«ъ« ґєЩ¬б ї ¬ТЅэФТУЩ. "ЕУ«»«уСсї вС«Уъїґ »У«ЯФЩ, ї сбЄС ЎСЯ¬«Ѕэ¬« ъУТнЩ, ¬б¬ »«ТюСЎїґ ЯФбУµСу »СУу«ЎбюбЅэЎЩХ; Ў« їХ їЯ¬УСЎЎ«ЯФэ ТуЅС¬бФСЅэЎб. Е«ЅїФїюСЯ¬їС УСюї Съ« їјСЇФ н«ЅэЮ«С с«ЯФ«їЎЯФу«"-- Фб¬ «µСЎїЅ сСґФСЅэЎ«ЯФэ и«ЎїЯЯ¬«ъ«-»У«»«уСсЎї¬б З.ж.ЕТЮ¬їЎ. мбЯФ«®юїу« ї с«у«ЅэЎ« ЯјСЅ« сЅґ »«ссбЎЎ«ъ« »«ЅэЯ¬«ъ« ¬«У«Ѕґ и«ЎїЯЯ¬ї® »У«»бъбЎсїУТСФ їсСЇ у«ЯЯ«СсїЎСЎїґ ьСЅ«УТЯЯїї Я Й«ЯЯїС® (»УїюСј ЎС ЯФ«Ѕэ¬« »« УСЅїъї«єЎЩј, Я¬«Ѕэ¬« »« ъ«ЯТсбУЯФуСЎЎ«-»«ЅїФїюСЯ¬їј ј«Фїубј : «юСЎэ уЩЯ«¬« «Ў «µСЎїЅ УСх«УјЩ ЕСФУб I, »«Ѕ«ЄїуЮїС ЎбюбЅ« »У«јЩЮЅСЎЎ«јТ УбєуїФїЇ Й«ЯЯїї ї уЩсуїЄСЎїЇ С± Ўб уСсТЪїС јСЯФб у ауУ«»С).

жУСсї сУТъїХ Съ« ФУТс«у ЯФ«їФ уЩсСЅїФэ : "кЯФ«УїюСЯ¬«С їєуСЯФїС « С»бУХїї о«ъїЅСуЯ¬«®, у ьСЅ«® Й«ЯЯїї Я«ЯФ«ґЪС®, ї « С»бУХїґХ у Е«ЅэЮС нЩуЮїХ нЅбъ«юСЯФїуЩХ, Ф« СЯФэ ъУС¬«-у«ЯФ«юЎ«ъ« уСУ«їЯ»«уСсбЎїґ, ¬«ї УСјЅґЎбјї «нУбЪСЎЩ Ўб ТЎїЇ їЅї Я«СсїЎСЎїС Я УїјЯ¬«® µСУ¬«уэЇ", "зб»їЯ¬ї и«ЎїЯЯ¬«ъ« « Ф«ј, юФ« у Й«ЯЯїї с« ¬«Ўµб XVI уС¬б ЎС нЩЅ« ТЎїї", "ЕУбуб ї Яу«н«сЩ ЄїФСЅґј и«У«ЎЩ Е«ЅэЯ¬«® ї йСЅї¬«ъ« ¬ЎґЄСЯФуб пїФ«уЯ¬«ъ«, їЯ»«уСсТЇЪїј ъУС¬«-у«ЯФ«юЎТЇ УСЅїъїЇ"(Ўб »«ЅэЯ¬«ј ґєЩ¬С). дбЄС »« ЎбєубЎїґј ЭФїХ Убн«Ф ј«ЄЎ« ЯТсїФэ «н їХ Я«сСУЄбЎїї.

мС ЯЅСсТСФ сТјбФэ, юФ« и«ЎїЯЯ¬ї® у Яу«С® ¬УїФї¬С «¬УТЄбЇЪїХ »«Уґс¬«у єбЮСЅ ЯЅїЮ¬«ј сбЅС¬«. ЙбєТјССФЯґ, ї у ¬їСуЯ¬ї® »СУї«с Яу«Съ« Фу«УюСЯФуб, ї у »СУї«с нСЅ«УТЯЯ¬ї®, ¬УїФї¬Тґ »У«їєу«Ѕ ¬УТ»ЎЩХ хС«сбЅ«у, Убє«нЅбюбґ єЅ«Т»«ФУСнЅСЎїґ у ЯТсбХ, «ЯТЄсбґ »«У«¬ї ЯЅТЄїФСЅС® ¬ТЅэФб, и«ЎїЯЯ¬ї® ЎС нЩЅ »У«ФїуЎї¬«ј Ўї хС«сбЅэЎ«-¬УС»«ЯФЎїюСЯ¬«ъ« ЯФУ«ґ, Ўї УСЅїъїї у µСЅ«ј. ДЎ ФУСнТСФ ЅїЮэ ЯјґъюСЎїґ хС«сбЅэЎ«® Э¬Я»ЅТбФбµїї, ЯъЅбЄїубЎїґ Ўбїн«ЅСС «ЯФУЩХ »У«Фїу«УСюї®, ТФуСУЄсСЎїґ у Я«уУСјСЎЎ«ј СјТ ъ«ЯТсбУЯФуС ї «нЪСЯФуС ЭЅСјСЎФбУЎ«ъ« »Убу«»«Уґс¬б ї єб¬«ЎЎ«ЯФї у їЎФСУСЯбХ ЯбјїХ »«јСЪї¬«у. аъ« їсСбЅ«ј ґуЅґСФЯґ "»У«ЯуСЪ±ЎЎЩ®" ї "с«нУЩ®" µбУэ, Я»УбуСсЅїуЩ® ЯТсэґ, ЎСЄСЯФ«¬ї® »«јСЪї¬, »«ЯЅТЮЎЩ® ¬УСЯФэґЎїЎ, »«¬«УЎ« їЯ»«ЅЎґЇЪї® Яу«ї хС«сбЅэЎЩС »«уїЎЎ«ЯФї. ДЎ јСюФбСФ « ¬ЅбЯЯ«у«ј јїУС, « ъбУј«Ўїї ¬ЅбЯЯ«уЩХ їЎФСУСЯ«у. ДЎ ЎС ФУСнТСФ ЯТЪСЯФуСЎЎЩХ, ¬«УСЎЎЩХ їєјСЎСЎї® Я«µїбЅэЎ«ъ« ЯФУ«ґ, б »«ссСУЄїубСФ ТЯФУСјЅСЎїґ Ф«® «»»«єїµї«ЎЎ« ЎбЯФУ«СЎЎ«® юбЯФї ъ«Я»«сЯФуТЇЪСъ« ¬ЅбЯЯб, ¬«Ф«Убґ ЯюїФбЅб ЎС«нХ«сїјЩј Я«уСУЮїФэ у ьСЅ«УТЯЯїї УСх«УјЩ, »У«уСс±ЎЎЩС ЕСФУ«ј I у Й«ЯЯї®Я¬«ј ъ«ЯТсбУЯФуС. и«ЎїЯЯ¬ї® нЩЅ їсС«Ѕ«ъ«ј ЯУСсЎїХ ЯЅ«±у ъ«Я»«сЯФуТЇЪСъ« ¬ЅбЯЯб Я«уУСјСЎЎ«ъ« СјТ «нЪСЯФуб, у юбЯФЎ«ЯФї »Убу«ЯЅбуЎ«ъ« су«УґЎЯФуб.

и«ЎїЯЯ¬ї® -- ЯФУбЯФЎЩ® »«н«УЎї¬ »У«ЯуСЪСЎїґ. ьї«ъУбх XIX уС¬б ЎбєЩубСФ Съ« "«сЎїј їє ЅТюЮїХ »УСсЯФбуїФСЅС® ЯФбУїЎЎ«ъ« «нУбє«убЎїґ ЎбЮСъ«". ДФЯФбїубґ »Убу« Ўб «нУбє«убЎїС уЯСХ ЯЅ«±у ЎбЯСЅСЎїґ, у Ф«ј юїЯЅС ї »У«ЯФ«ъ« ЎбУ«сб, и«ЎїЯЯ¬ї® «Ф¬УЩубСФ у о«ъїЅСуС ТюїЅїЪС (1757) »« «нУбєµТ иїСуЯ¬«® б¬бсСјїї ї ЯФбуїФ µСЅэЇ ЯсСЅбФэ Съ« «»Ѕ«Ф«ј »У«ЯуСЪСЎїґ сЅґ уЯСХ »Убу«ЯЅбуЎЩХ нСЅ«УТЯ«у, ЎС їјСЇЪїХ с«ЯФТ»б ¬ ЎбТ¬бј ї єЎбЎїґј у ТЯЅ«уїґХ ЮЅґХСФЯ¬«® Е«ЅэЮї. жуґєЩубґ «нЪСЯФуСЎЎЩ® »У«ъУСЯЯ Я УбєуїФїСј ЎбТ¬ї, Я УбЯ»У«ЯФУбЎСЎїСј «нУбє«убЎїґ Ўб уЯС ЯЅ«ї ЎбЯСЅСЎїґ, и«ЎїЯЯ¬ї® «Ф¬УЩубСФ Ю¬«ЅЩ, ЯСјїЎбУїЇ, »їЮСФ ї їєсб±Ф ЎбТюЎЩС ФУТсЩ ї ХТс«ЄСЯФуСЎЎЩС »У«їєуСсСЎїґ, ТюСнЎЩС »«Я«нїґ.

фјСУ вС«Уъї® и«ЎїЯЯ¬ї® у 1795 ъ«сТ у о«ъїЅСуС. мб ј«ъїЅэЎ«® »ЅїФС у Я«н«УС ј«ЄЎ« »У«юїФбФэ Э»їФбхїЇ, Я«юїЎ±ЎЎТЇ їј Ябјїј ЎСєбс«Ѕъ« с« ЯјСУФї :
и«ЅЩнСЅэ -- мСЄїЎ, иїСу ј«® ТюїФСЅэ;

ѓ у ФУїсµбФэ у«ЯСјэ ЅСФ ЎбєубЎ: жуґФїФСЅэ.

жСјэЎбсµбФэ ЅСФ н«У«ЅЯґ ґ Я у«Ѕ¬бјї,

З субсµбФэ суб, ¬б¬ ЕбЯФЩУэ «Фс«ХЎТЅ Я «уµбјї.

зб »УСФСУ»СЎЎЩС ФУТсЩ ї ЎС»«ъ«сТ

ЗУХїС»їЯ¬«»«ј ї юЅСЎ«ј ЯФбЅ жїЎ«сТ.

вС«Уъї® їјСЎСј, ґ їє и«ЎїЯЯ¬їХ с«јТ,

и«ЎЇ »«с«нСЎ нЩЅ ґ »«юФ«у«јТ.

ЖТФ ФУТ»б ј«Съ« єбУЩФЩ ¬«ЯФї

й ъ«с ЯСјїЯ«ФЩ® сСуґЎ«ЯФЩ®.

II. цкпДжДцжика йзвпѓдш ваДЙвкѓ иДмкжжиДвД.
З). дакзо иДмкжжиДвД.
й »СУу«® »«Ѕ«уїЎС XVIII уС¬б, ¬«Ф«У«јТ »УСсЮСЯФу«убЅб Э»«Хб нТУЎ«ъ« УбєуїФїґ СЯФСЯФуСЎЎЩХ ЎбТ¬, їЎФСУСЯ ¬ »Уб¬ФїюСЯ¬«јТ єЎбЎїЇ уЩЯФТ»бСФ Ўб »СУу«С јСЯФ«. м«уЩС уУСјСЎб уЩсуїЎТЅї ФУСн«убЎїС «нґєбФСЅэЎ«® Яуґєї јЩЯЅї ї «»ЩФб. й «ФСюСЯФуСЎЎ«® хїЅ«Я«хїї Фґъ«ФСЎїС ¬ «»ЩФЎ«јТ єЎбЎїЇ «ФУбєїЅ«Яэ у УбЯЮїУСЎїї УбєсСЅ«у ЎбФТУхїЅ«Я«хїї у ТЪСУн јСФбхїєї¬С, у« ууСсСЎїї у ЎбФТУхїЅ«Я«хїЇ УбєсСЅ«у »Уї¬ЅбсЎЩХ ЎбТ¬ - бУїхјСФї¬ї ї ъС«јСФУїї. Е«с уЅїґЎїСј ТЯ»СХ«у СЯФСЯФу«єЎбЎїґ ЎбнЅЇсбСФЯґ »«ЯФѻѡٮ «ФХ«с «Ф ¬бЎ«Ў«у бУїЯФ«ФСЅїєјб ї »СУСХ«с Ўб »«єїµїї Убµї«ЎбЅїєјб ЎбТ¬ї м«у«ъ« уУСјСЎї. цїЅ«Я«хїґ дС¬бУФб, ж»їЎ«єЩ, пС®нЎїµб »У«Ўї¬Ѕб у б¬бсСјїї СЪ± у ЎбюбЅС XVIII уС¬б, Ў« «Ўб уЯФУСюбЅб »«У«® ЯїЅэЎ«С Я«»У«ФїуЅСЎїС Я« ЯФ«У«ЎЩ ¬«ЎЯСУубФїуЎЩХ сСґФСЅС®.

оїУ Т и«ЎїЯЯ¬«ъ« - ЎС юФ« їЎ«С, ¬б¬ "Я«у«¬Т»Ў«ЯФэ јЎ«ъїХ ї УбєЅїюЎЩХ уїс«у хїєїюСЯ¬їХ «нЫС¬Ф«у", ¬«ЎСюЎЩХ уСЪС®, ¬бЄсбґ їє ¬«Ф«УЩХ «нЅбсбСФ Я«нЯФуСЎЎ«® µСЎЎ«ЯФэЇ, µСЅэЇ, ¬б¬ юбЯФэ µСЅ«ъ«, нСє ¬«Ф«У«® ЎСу«єј«ЄЎ« ъбУј«ЎїюСЯ¬«С СсїЎЯФу« јїУб. "оїУ,-- »їЮСФ и«ЎїЯЯ¬ї®,-- ЭФ« Я«СсїЎСЎїС, Я«ЯФ«ґЪСС їє ЎСнб ї зСјЅї, ї їє Ф«® »УїУ«сЩ, ¬«Ф«Убґ у ЎїХ Я«сСУЄїФЯґ". и«ЎїЯЯ¬ї® Я«ъЅбЯСЎ Я дС¬бУФ«ј у у«»У«ЯС « јбФСУїбЅэЎ«® «сЎ«У«сЎ«ЯФї јїУб: "мСнСЯб, ¬б¬ ї сУТъїС ФСЅб, Я«ЯФ«ґФ їє јбФСУїї ї х«УјЩ, ї уСУ«ґФЎ«, юФ« їХ јбФСУїґ »« уїсТ ЎС «ФЅїюбСФЯґ «Ф јбФСУїї »«сЅТЎЎЩХ (Ф.С. єСјЎЩХ) уСЪС®". ДЎ »УїєЎб±Ф нСЯ¬«ЎСюЎТЇ сСЅїј«ЯФэ јбФСУїї. Е«с уЅїґЎїСј ¬бУФСєїбЎЯ¬«® хїЅ«Я«хїї «»УСсСЅ±ЎЎЩС «ъУбЎїюСЎїґ Ўб¬ЅбсЩубСФ и«ЎїЯЯ¬ї® Ўб н«ъб-Фу«Уµб: «Ў ¬б¬ нЩ "«Ф«суїЎТЅ" н«ъб єб »УСсСЅЩ јбФСУїбЅэЎ«® »УїУ«сЩ, ЯуСсґ ¬ јїЎїјТјТ Съ« У«Ѕэ у« йЯСЅСЎЎ«®.

ж«ъЅбЯЎ« УбєУбн«ФбЎЎ«® у ЯУСсЎїС уС¬б ФС«Уїї, ЯТнЯФбЎµїї (Т и«ЎїЯЯ¬«ъ«, ЯТнЯФбЎµїґ -- Ф«, юФ« "ЯТЪСЯФуТСФ Ябј« Я«н«®, ЎС ФУСнТґ ЯТнЫС¬Фб, ¬ ¬«Ф«У«јТ нЩ »УїЎбсЅСЄбЅ«") сСЅїЅїЯэ Ўб Я«Фу«У±ЎЎЩС, јбФСУїбЅэЎЩС ї ЎСЯ«Фу«У±ЎЎЩС, сТХ«уЎЩС. жТЪСЯФуСЎЎЩ® »УїєЎб¬ ЯТнЯФбЎµїї -- нЩФїС. Жб¬ у«Ф и«ЎїЯЯ¬ї® ЯюїФбСФ, юФ« їЯФїЎЎЩј нЩФїСј «нЅбсбСФ ЅїЮэ Я«Фу«У±ЎЎбґ, јбФСУїбЅэЎбґ, ЯТнЯФбЎµїґ, б ЎСЯ«Фу«У±ЎЎбґ, їЅї сТХ«уЎбґ, ЅїЮСЎб нЩФїґ. ЕУ«хСЯЯ«У ТнСЄс±Ў, юФ« Фб¬їС ¬бФСъ«Уїї, ¬б¬ "ЯТЪСС", "нЩФїС", "ЯТнЯФбЎµїґ", ЎС»УїјСЎїјЩ ¬ ХбУб¬ФСУїЯФї¬С н«ъб. жУСсї »У«хСЯЯ«У«у иїСу«-о«ъїЅґЎЯ¬«® б¬бсСјїї, Яу«їХ »УСсЮСЯФуСЎЎї¬«у, и«ЎїЯЯ¬ї® нЅїЄС уЯСХ »«с«Ю±Ѕ ¬ УбєъУбЎїюСЎїЇ ЎбТ¬ї ї УСЅїъїї, хїЅ«Я«хїї ї ФС«Ѕ«ъїї. ДФ«суїЎТу уЯЅСс єб дС¬бУФ«ј н«ъб єб »УСсСЅЩ јбФСУїбЅэЎ«® »УїУ«сЩ, «Ў ФСј ЯбјЩј у«єуЩЯїЅ У«Ѕэ »УїУ«сЩ, "¬«Ф«Убґ ґуЅґСФЯґ уЎТФУСЎЎїј »УїЎµї»«ј сС®ЯФуїґ јбФСУїбЅэЎ«ъ« ФСЅб, »«Я¬«Ѕэ¬Т «Ўб Я««ФуСФЯФуТСФ сС®ЯФуїґј ї «»СУбµїґј ЭФ«ъ« ФСЅб, ї сбЄС «»УСсСЅґСФЯґ Я««ФуСФЯФуТЇЪїјї »УїЎµї»бјї »УїЯТФЯФуїґ ФСЅб, їјСЎТЇЪїјїЯґ «»УСсСЅ±ЎЎЩјї »УїЎµї»бјї нЩФїґ". ЕУї ЭФ«ј »УїУ«сС »Уї»їЯЩубСФЯґ ј«ъТЪСЯФу«, Ўб»«јїЎбЇЪСС ј«ъТЪСЯФу« н«ъб, їн« Ябј« Я«н«® УбєТјССФЯґ, юФ« Я«уСУЮСЎЎС®Юї® Фу«УСµ ј«ЄСФ Фу«УїФэ ЅїЮэ Я«уСУЮСЎЎЩС уСЪї: "ь«ъ сС®ЯФу«убЅ ¬УбФюб®Юїј »ТФ±ј ї УСЮїЅ ЎС Я«єсбубФэ »УїУ«сТ, ФУСнТЇЪТЇ юТЄ«ъ« ФУТсб, б Фб¬ТЇ, ¬«Ф«Убґ Ябјб ЯСнґ Тс«уЅСФу«УґСФ". й ЭФ«ј ЯјЩЯЅС »УїУ«сб «Ф«ЄсСЯФуЅґСФЯґ Я јбФСУїС® ¬б¬ «ЯЎ«у«® уЯСъ« ЯТЪСъ«: "зсСЯэ нТсСј ъ«у«УїФэ « »УїУ«сС, ¬«Ф«Убґ ґуЅґСФЯґ уЎТФУСЎЎїј »УїЎµї»«ј сС®ЯФуїґ ї нТсФ« с«ј«ј сЅґ уСЪС®, б їјСЎЎ«: «Ўб «нТЯЅ«уЅїубСФ уЎТФУСЎЎїС »У«µСЯЯЩ у уСЪбХ ї СЯФэ ЎС юФ« їЎ«С, ¬б¬ јбФСУїґ ї х«Ујб". и«ЎїЯЯ¬ї® Я¬Ѕ«ЎґСФЯґ ¬ јЩЯЅї, юФ« »УїУ«сб-јбФСУїґ ЎС »бЯЯїуЎ«С Фу«УСЎїС, «Ўб Ябјб уЩЯФТ»бСФ ¬б¬ Фу«УСµ, у«єнТЄсбґ у ФСЅбХ УбєЅїюЎЩС »У«µСЯЯЩ ї ґуЅґґЯэ їХ »УїюїЎ«®: "ЕУїУ«сб ґуЅґСФЯґ »УїЎµї»«ј суїЄСЎїґ ї »«¬«ґ. ШФ« єЎбюїФ: СЯЅї уСЪї суїЄТФЯґ, їХ суїЄСЎїС «нТЯЅ«уЅїубСФ »УїУ«сб; СЯЅї »«¬«ґФЯґ, їХ »«¬«® «»ґФэ-Фб¬ї «нТЯЅ«уЅїубСФ »УїУ«сб". ДсЎб¬« Фб¬їС б¬ФїуЎЩС Яу«®ЯФуб »Уї»їЯЩубСФ «Ў ЎС уЯС® »УїУ«сС б ЅїЮэ Ф«®, ¬«Ф«Убґ «Ф«ЄсСЯФуЅґСФЯґ Я «х«УјЅСЎЎ«® јбФСУїС®. Е«ЎґФїС б¬ФїуЎ«ЯФї и«ЎїЯЯ¬ї® нСє«ъ«у«У«юЎ« »УїјСЎґСФ ЅїЮэ сЅґ ХбУб¬ФСУїФї¬ї јїУб јбФСУїбЅэЎЩХ уСЪС®, јїУб у µСЅ«ј, ¬б¬ УСбЅэЎ«ЯФї јбФСУїбЅэЎ«® ЯТнЯФбЎµїї.

Д»УСсСЅСЎїС »СУу«јбФСУїї, сбЎЎ«С ЗУїЯФ«ФСЅСј, и«ЎїЯЯ¬ї® ЯюїФбСФ јбЅ«»«ЎґФЎЩј, ї »«Ф«јТ н«ЅСС »УїСјЅСјЩј СјТ ¬бЄСФЯґ «»УСсСЅСЎїС »СУї»бФСФї¬«у: "обФСУїґ СЯФэ »СУуЩ® ЯТнЫС¬Ф ¬бЄс«® уСЪї, їє ¬«Ф«У«ъ« уЯ± Я ЎС«нХ«сїј«ЯФэЇ у«єЎї¬бСФ ¬б¬ Яу«®ЯФу«, ї у ЎСъ« »СУСХ«сїФ »«ЯЅСсЎСС »У«ґуЅСЎїС уСЪї, ¬«ъсб «Ўб ъїнЎСФ". обФСУїґ у ЭФ«ј «»УСсСЅСЎїї -- »бЯЯїуЎ«С ЎбюбЅ«, їє ¬«Ф«У«ъ« уЩу«сїФЯґ уЯ± УбєЎ««нУбєїС јїУб. и«ЎїЯЯ¬ї® «н ЭФ«ј »Уґј« ъ«у«УїФ: "ЙбєЎ««нУбєїС »УїУ«сЩ с«ЯФїъбСФЯґ ЎС УбєЎ««нУбєїСј јбФСУїї, б УбєЎ««нУбєїСј х«УјЩ, юФ« Х«У«Ю« їєуСЯФЎ« уЯґ¬«јТ с«ЯФбФ«юЎ« «нУбє«убЎЎ«јТ юСЅ«уС¬Т". ьЅбъ«сбУґ х«УјС јбФСУїґ сСФСУјїЎїУТСФЯґ у «ФсСЅэЎЩС »УСсјСФЩ ї уСЪї. пїЮэ нЅбъ«сбУґ јбФСУїї јїУ ј«ЄСФ јЩЯЅїФэЯґ ¬б¬ ЎСюФ« µСЅ«ЯФЎ«С, СсїЎ«С, Ф«Ѕэ¬« јбФСУїґ ј«ЄСФ нЩФэ «ЯЎ«у«® СсїЎЯФуб јїУб. ДсЎїј їє ЯбјЩХ ЯЅ«ЄЎЩХ сЅґ и«ЎїЯЯ¬«ъ« ґуЅґСФЯґ у«»У«Я, «Ф¬Тсб нСУТФЯґ х«УјЩ? "ѓ ЎС ј«ъТ »УїсТјбФэ ЎїюСъ« »Убус«»«с«нЎ«ъ« « »У«їЯХ«ЄсСЎїї х«Уј, ї ЭФ« »УїєЎбЎїС ЯЅСсТСФ ЯюїФбФэ уЩу«с«ј".

кФб¬, и«ЎїЯЯ¬ї® ъ«у«УїФ « јбФСУїї ¬б¬ »СУу««ЯЎ«уС јїУб, «нЅбсбЇЪС® УбєЅїюЎЩјї Яу«®ЯФубјї. жбј«С убЄЎ«С Яу«®ЯФу« -- Я«ХУбЎСЎїС јбФСУїї у »У«µСЯЯС їєјСЎСЎї®. й »«ЯФ«ґЎЎ«ј їєјСЎСЎїї уСЪС® јбФСУїґ Я«ХУбЎґСФЯґ ЎСїєјСЎЎ«® ¬б¬ «ЯЎ«уб уЯСХ »У«µСЯЯ«у. кє ЎбнЅЇсСЎї® Ўбс СЯФСЯФуСЎЎЩјї »У«µСЯЯбјї (ъ«УСЎїС сСУСуб, нТјбъї, ъЎїСЎїС »У«сТ¬Ф«у ї уСЪС®) и«ЎїЯЯ¬ї® сСЅбСФ уЩу«с « ЎС»«У«ЄсбСј«ЯФї ї ЎСТЎїюФ«Єїј«ЯФї јбФСУїї: "Д јбФСУїї ТЯФбЎ«уЅСЎ« Ф«юЎ«, юФ« «Ўб Фб¬бґ ЄС Ябјбґ, ¬б¬«® нЩЅб у ЯФбУ«®, »СУСХ«сїФ у Ў«уТЇ уСЪэ, б ЎС У«ЄсбСФЯґ ї ЎС ТЎїюФ«ЄбСФЯґ". "й««нЪС у« уЯСХ уСЪбХ сб±ФЯґ ¬б¬«®-Ф« «нЪї® ЯТнЫС¬Ф, сбЄС СЯЅї јЩ ї ЎС »«ЯФїъбСј Съ« «ЪТЪСЎїґјї" -- ЭФ«Ф "«нЪї®" ЯТнЫС¬Ф «Ў ї ЎбєЩубСФ "ЎбюбЅ«ј", "»СУу««ЯЎ«у«®". "обФСУїґ Ўї¬«ъсб ЎС ј«ЄСФ нЩФэ Ўї »«У«ЄсСЎб , Ўї ТЎїюФ«ЄСЎб, «Ўб Я«Фу«УСЎб н«ъ«ј у ЎбюбЅС јїУб, ї ¬б¬бґ, ї у ¬б¬«ј ¬«ЅїюСЯФуС Я«Фу«УСЎб, Фб¬бґ ї у Фᬫј ¬«ЅїюСЯФуС »« ЯС® сСЎэ «ЯФб±ФЯґ ї нТсСФ «ЯФбубФэЯґ у нТсТЪСј".

и«ЎїЯЯ¬ї® ТФуСУЄсбСФ Фб¬ЄС, юФ« јбФСУїї »УїЯТЪб Я«нЯФуСЎЎбґ ЯТЪЎ«ЯФэ ї Я«нЯФуСЎЎ«С ЯТЪСЯФу«убЎїС, »Убусб «нТЯЅ«уЅСЎЎ«С уЯСј«ъТЪСЯФу«ј н«ъб. жбј«С јбФСУїЇ јЩ ЎС «ЪТЪбСј, «сЎб¬« «ЪТЪбСј уСЪї -- »У«ґуЅСЎїС ї у«»Ѕ«ЪСЎїС јбФСУїї. кє уЯСј«ъТЪСЯФуб н«ъб сЅґ и«ЎїЯЯ¬«ъ« уЩФС¬бСФ Фб¬ЄС у«єј«ЄЎ«ЯФэ ЯТЪСЯФу«убЎїґ сУТъїХ »«с«нЎЩХ јїУ«у, Ф« СЯФэ ЎбЮ јбФСУїбЅэЎЩ® јїУ ЎС«сїЎ«¬ у« йЯСЅСЎЎ«®: "ЖС буФ«УЩ »ТЯФэ єЎбЇФ, ¬«ъсб ЯФУСјґФЯґ с«¬бєбФэ СсїЎїюЎ«ЯФэ јїУб, юФ« «Ўї «ФУїµбЇФ уЯСј«ъТЪСЯФу« н«ъб". йЯС ЭФї уЩу«сЩ «юСЎэ нЅїє¬« »«су«сґФ и«ЎїЯЯ¬«ъ« ¬ »УїєЎбЎїЇ уСюЎ«ЯФї јбФСУїї.

ж«ъЅбЮбґЯэ, юФ« јбФСУїґ-»УїУ«сб ґуЅґСФЯґ »бЯЯїуЎЩј »УїЎµї»«ј уЯСХ »У«їЯХ«сґЪїХ у ЎС® їєјСЎСЎї®, и«ЎїЯЯ¬ї® уЩЎТЄсСЎ їЯ¬бФэ ї б¬ФїуЎ«С ЎбюбЅ« ЭФїХ їєјСЎСЎї®, у »СУуТЇ «юСУСсэ їЯФ«юЎї¬ ї »УїюїЎТ суїЄСЎїґ (»УїюСј їЪСФ у ЯбјїХ ФСЅбХ): "о«ЄЎ« Я¬бєбФэ, юФ« Ўбїн«ЅСС уСУ«ґФЎ«® »УїюїЎ«® суїЄСЎїґ у Ѕ±ъ¬їХ ї ФґЄ±ЅЩХ ФСЅбХ ґуЅґСФЯґ Ѕ±ъ¬«ЯФэ ї ФґЄСЯФэ ФСЅ". ЕУїюїЎЩ уЩєЩубЇЪїС Ф« їЅї їЎ«С ґуЅСЎїС, Ф«Ѕэ¬« юбЯФїюЎЩС »УїюїЎЩ їєјСЎСЎї® у »УїУ«сС, ТЎїуСУЯбЅэЎбґ ЄС »УїюїЎб -- н«ъ. Е«с уЅїґЎїСј Ў«уЩХ хїєїюСЯ¬їХ ФС«Уї® и«ЎїЯЯ¬ї® сСЅбСФ уЩу«с, юФ« уСЪї УбєЅїюбЇФЯґ јСЄсТ Я«н«® ЅїЮэ ЯФѻѡэЇ »Ѕ«ФЎ«ЯФї, ґуЅґЇЪС®Яґ »УїюїЎ«® їХ Фґъ«ФСЎїґ уЎїє їЅї ууСУХ.

й ю±ј ЄС єб¬ЅЇюСЎб ЭФб ъЅбуЎбґ ЄїєЎэ йЯСЅСЎЎ«®? щФ« Фб¬«С суїЄСЎїС? и«ЎїЯЯ¬ї® ХбУб¬ФСУїєТСФ суїЄСЎїС ¬б¬ "»СУСХ«с їє «сЎ«ъ« Я«ЯФ«ґЎїґ у сУТъ«С", "»«ЯУСсЯФу«ј Съ« с«ЯФїъбСФЯґ уЯ± УбєЎ««нУбєїС »УїУ«сЩ", «Ў« "ЎСюФ« »«ЯЅСс«убФСЅэЎ«С ї ЎС»УСУЩуЎ«С, уЯС Съ« юбЯФї ЯТЪСЯФуТЇФ ЎС ујСЯФС, б ЯјСЎґЇФ сУТъ сУТъб". дуїЄСЎїС -- уЯґ¬«С їєјСЎСЎїС, «Ў« ТЎїуСУЯбЅэЎ«. дуїЄСЎїС, »« Съ« ЯЅ«убј, -- ъЅбуЎ«С Яу«®ЯФу« јбФСУїбЅэЎ«® »УїУ«сЩ, «сїЎ їє юСФЩУ±Х бФУїнТФ«у јбФСУїбЅэЎ«® уСЪї, ¬б¬«уЩјї «Ў ЯюїФбСФ Фб¬ЄС ¬«ЅїюСЯФу«, »У«ЯФУбЎЯФу« ї уУСјґ. и«ЎїЯЯ¬ї® у««нЪС уЯС ХбУб¬ФСУїЯФї¬ї СЯФСЯФуСЎЎЩХ уСЪС® ЯФбуїФ у єбуїЯїј«ЯФэ «Ф суїЄСЎїґ. Жб¬їј «нУбє«ј, и«ЎїЯЯ¬ї® Я¬Ѕ«ЎґСФЯґ ¬ јЩЯЅї, юФ« суїЄСЎїС -- ЭФ«, Ўб Я«уУСјСЎЎ«ј ґєЩ¬С, Я»«Я«н ЯТЪСЯФу«убЎїґ јбФСУїбЅэЎ«ъ« јїУб. ДЯ«н« уЩсСЅґЅ «Ў суїЄСЎїС ЄїуЩХ ФСЅ ї ТФуСУЄсбЅ, юФ« Фб¬«С суїЄСЎїС «нТЯЅ«уЅСЎ« сТЮ«®, Я«Фу«У±ЎЎ«® н«ъ«ј.

ф и«ЎїЯЯ¬«ъ« »«ЎґФїС »У«ЯФУбЎЯФуб ФСЯЎ« ЯуґєбЎ« Я ФСЅ«ј, «Ў »УїєЎб±Ф УСбЅэЎ«ЯФэ »У«ЯФУбЎЯФуб Ф«Ѕэ¬« у ЎСУбєУЩуЎ«® Яуґєї Я УбєјСЪ±ЎЎЩј у ЎСј ФСЅ«ј. ЕУїюїЎТ «ФЯТФЯФуїґ у »УїУ«сС »ТЯФ«ФЩ и«ЎїЯЯ¬ї® «нЫґЯЎґСФ ФґЄСЯФэЇ ї ЯїЅ«® Т»УТъ«ЯФї у«єсТХб. ЕТЯФ«ФТ ј«ЄЎ« «нУбє«убФэ ЅїЮэ їЯ¬ТЯЯФуСЎЎ«, у »УїУ«сС С± ЎСФ. Жбј, ъсС ¬б¬ Ўбј ¬бЄСФЯґ, ЎСФ Ўї¬б¬«ъ« ФСЅб, СЯФэ у«єсТХ, їјСЇЪї® уСЯ, »Ѕ«ФЎ«ЯФэ, єбЎїјбЇЪї® «»УСсСЅ±ЎЎ«С јСЯФ«, ¬б¬ уЯґ¬«С јбФСУїбЅэЎ«С ФСЅ«. кЎФСУСЯЎ«, ¬б¬ нЩ и«ЎїЯЯ¬ї® «нЫґЯЎїЅ ¬«ЯјїюСЯ¬«С »У«ЯФУбЎЯФу« (Ф.С. уб¬ТТј), Єїуї «Ў ЯС®юбЯ.

йУСјґ, »« јЎСЎїЇ и«ЎїЯЯ¬«ъ«, -- ЭФ« јСУб суїЄСЎїґ, Ў« «Ў« нСє«ФЎ«ЯїФСЅэЎ« ¬ Ябјїј уСЪбј : ЭФ« Ябјб »«ЯЅСс«убФСЅэЎ«ЯФэ суїЄСЎїґ юбЯФїµ, јСУб ЎС»УСУЩуЎ«® »«ЯЅСс«убФСЅэЎ«ЯФї суїЄСЎїґ юбЯФїµ. ДЎ« Фб¬ЄС «ФЅїюбСФЯґ «Ф суїЄСЎїґ, ¬б¬ юїЯЅ« уСЪС® «ФЅїюбСФЯґ «Ф ЯбјїХ уСЪС®. аЯЅї уУСјґ ФСЯЎ« ЯуґєбЎ« Я суїЄСЎїСј, б суїЄСЎїС ЎС»УСУЩуЎ«, Ф« ї уУСјґ ЎС»УСУЩуЎ«. Е«Я¬«Ѕэ¬Т и«ЎїЯЯ¬ї® »УїєЎб±Ф, юФ« сЅґ уЯґ¬«® јбФСУїбЅэЎ«® уСЪї ЯТЪЎЯФу«убФэ -- єЎбюїФ »УСнЩубФэ у ЎС»УСУЩуЎ«ј суїЄСЎїї, Ф« уУСјґ СЯФэ юїЯЅ« ЭФ«ъ« суїЄСЎїґ, јСУб ЭФ«ъ« ЯТЪСЯФу«убЎїґ. ДЎ УбєЅїюбСФ СЯФСЯФуСЎЎ«С уУСјґ -- ЎбЯФ«ґЪСС, »У«ЮСсЮСС ї нТсТЪСС ї їЯ¬ТЯЯФуСЎЎ«С -- юбЯЩ, сЎї, ЎСсСЅї, јСЯґµЩ ї Ф.с. ШФбЅ«Ў уУСјСЎї -- суїЄСЎїС ЎСнСЯЎЩХ ФСЅ.

кЎФСУСЯЎ« Т и«ЎїЯЯ¬«ъ« »«ЎїјбЎїС уСюЎ«ЯФї ¬б¬ нСЯ¬«ЎСюЎ«® уУСјСЎЎ«ЯФї, ЎС «ъУбЎїюСЎЎ«® Ўї ЎбюбЅ«ј, Ўї ¬«Ўµ«ј, «Ўб уЯґ »«ЯФ«ґЎЎ« ЯТЪСЯФуТСФ, Ў« сЅґ ЅТюЮСъ« »«ЎїјбЎїґ јЩ сСЅїј С± Ўб сЎї ї ъ«сЩ (Фб¬ ¬б¬ нСЯ¬«ЎСюЎ«С јЩ у«Я»УїЎїјбСј ї »«ЎїјбСј Ф«Ѕэ¬« юСУСє »«ЯУСсЯФу« ¬«ЎСюЎ«ъ«). З »«Я¬«Ѕэ¬Т нСЯ¬«ЎСюЎ«С у« уУСјСЎї ЎС ЎбюїЎбСФЯґ ї ЎС ¬«ЎюбСФЯґ, Съ« ЯјЩЯЅ єб¬ЅЇюбСФЯґ у ЎСїєјСЎЎ«ЯФї, Ф« Ўї «сЎб јбФСУїбЅэЎбґ уСЪэ ЎС нСЯ¬«ЎСюЎб, їн« суїЄСЎїС, їєјСЎСЎїС -- С± ЎС»УСјСЎЎ«С Яу«®ЯФу«. й ЎСУбЯФ«УЄїј«® Яуґєї Я нСЯ¬«ЎСюЎЩј УбЯЯјбФУїубСФ »У«хСЯЯ«У ї ЎС»УСУЩуЎ«С. Е«ЯЅСсЎСС «Ў »«ЎїјбСФ ¬б¬ «ъУ«јЎ«С ¬«ЅїюСЯФу« ФСЯЎ« Я«СсїЎ±ЎЎЩХ јСЄсТ Я«н«® юбЯФїµ.
  1   2Рефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации