Вступ до аналізу асоціативних правил

скачать (9169 kb.)

  1   2

/

Вступ до аналізу асоціативних правил
Останнім часом задачі пошуку нових знань у великих базах сирих даних стають все більш популярними та актуальними. Одним із популярних методів виявлення знань став алгоритм пошуку так званих асоціативних правил (Association Rules). Суть задачі полягає в знаходження наборів об’єктів, які зустрічаються найчастіше серед всієї множини ймовірних наборів об’єктів. Першим застосуванням такої задачі був аналіз тенденцій в поведінці покупців у супермаркетах. При цьому аналізувались дані про всі здійснені покупки, які кожен покупець кладе у свій кошик, та одержувалась інформація про те, які товари переважно купуються разом, в якій послідовності, якими категоріями покупців, в які періоди часу, тощо. Такого роду знання дозволяють ефективно планувати закупку товарів у магазин, розробляти ефективні рекламні кампанії та розкладати товар таким чином, щоб провокувати покупців на різноманітні покупки.

Наприклад, з набору товарів, які купуються в магазинах, можна виділити такі набори товарів, що переважно купуються одночасно:

Таким чином, можна зробити висновок про те, що якщо купуються чіпси чи горіхи, то, як правило, купуються, пиво чи вода, відповідно. Отже, можна розмістити ці товари поруч на прилавках, об’єднати їх в один пакет зі знижкою чи здійснити інші дії.

Задача пошуку асоціативних правил є актуальною не лише у сфері торгівлі. Наприклад, в сфері обслуговування цікавою є інформація про те, якими послугами клієнти користуються в сукупності. Для одержання цієї інформації вирішується задача аналізу даних про послуги, якими користується один клієнт протягом певного часу. Це допомагає визначити, наприклад, як найбільш вигідно сформувати пакети послуг для клієнтів.

В медицині аналізуватись можуть симптоми та хвороби пацієнтів. В цьому випадку знання про те, які поєднання хворів та симптомів зустрічаються найчастіше, дозволяють в майбутньому ставити правильні діагнози.
Визначення
Щоб дати означення асоціативного правила, будемо вважати, що існує база даних, якій містяться записи про всі здійснені покупки в супермаркеті. Кожен запис називається транзакцією і включає дані про набір товарів, куплених одним покупцем за один візит. Таку транзакцію ще називаю ринковим кошиком.

Нехай – це вся множина товарів з супермаркету, що називаються елементами.
Приклад1:

Ідентифікатор

Найменування товару

Ціна

0

Шоколад

30.00

1

Чіпси

12.00

2

Кокоси

10.00

3

Вода

4.00

4

Пиво

14.00

5

Горіхи

15.00


Тобто вся множина елементів (їх загальна кількість рівна ) буде:
.

Кожна транзакція описується як: . Приклади транзакцій:Набір усіх відомих транзакцій (загальна їх кількість нехай рівна ) позначаємо як : .

Нехай для нашого прикладу:

Тоді множину можемо представити у вигляді:

№ транзакції

Ідентифікатор товару

Найменування товару

Ціна

0

1

Чіпси

12.00

0

3

Вода

4.00

0

4

Пиво

14.00

1

2

Кокоси

10.00

1

3

Вода

4.00

1

5

Горіхи

15.00

2

5

Горіхи

15.00

2

2

Кокоси

10.00

2

1

Чіпси

12.00

2

2

Кокоси

10.00

2

3

Вода

4.00

3

2

Кокоси

10.00

3

5

Горіхи

15.00

3

2

Кокоси

10.00


Множину транзакцій, в яку входить об’єкт позначимо як:
.

Наприклад, множина транзакцій, в які входить елемент «вода»:

Деякий довільний набір елементів позначимо так: . Набір, що складається з об’єктів називається -елементним набором. Приклад 2-елементного набору: .

Множину транзакцій, в яку входить набір , позначимо : .

В даному прикладі:
.
Відношення кількості транзакцій, в які входить , до загальної кількості транзакцій називається підтримкою (support) набору та позначається :
.
Можна підтримку рахувати у відсотках (тоді треба помножити на 100%).

Для набору підтримка рівна 0.5 або 50%, так як цей набір входить у дві транзакції (з номерами 1 та 2), а всього транзакцій є 4.

При пошуку аналітик може вказати мінімальне значення підтримки для наборів, що його цікавлять – .

Набір називається частим, якщо значення його підтримки є більшим за вказане мінімальне значення, задане користувачем: .

Таким чином, при пошуку асоціативних правил необхідно знайти множину всіх частих наборів:
.
В даному прикладі частими наборами при є такі:

З іншого боку, важливо не лише знайти часті набори, але виявити правила «якщо....., то...». Наприклад, в даному прикладі можна досліджувати, наскільки правдивим є правило: якщо «кокоси», то «вода». Тобто важливо не просто знати. Що ці ва елементи часто знаходяться в одному наборі, але й вміти прогнозувати, що при покупці «кокосів» ймовірно буде покупка «води» або навпаки.

Розіб’ємо наш досліджуваний наборі на два піднабори: та . Наприклад, набір будемо розглядати як: та , тобто . Тоді асоціативним правилом можна назвати імплікацію2: , де . Правило має підтримку:

,
тобто – це відсоток зі всіх транзакцій , що містять і набір , і набір (тобто містять набір ).

Бо, як було вже згадано вище, з чотирьох транзакцій дві містять і «Кокоси» і «Воду».

Достовірністю правила називається ймовірність того, що саме з випливає . Правило має достовірність (confidence):
,
що показує, який відсоток з усіх транзакцій , що містить , також містить і .
.
Отже, підтримка правила рівна 50% (50% зі всіх транзакцій містять і «Кокоси», і «Воду»), а достовірність цього правила рівна 66.7% (66.7% зі всіх транзакцій, що містять «Кокоси», також містять і «Воду»).

Іншими словами, метою аналізу є встановлення наступних залежностей: якщо в транзакції зустрівся деякий набір елементів , то на підставі цього можна зробити висновок про те, що інший набір елементів також повинен з'явитися в цій транзакції. Алгоритми пошуку асоціативних правил призначені для знаходження всіх правил , причому підтримка і достовірність цих правил повинні бути вищими за деякі наперед задані пороги, що називаються відповідно мінімальною підтримкою () та мінімальною достовірністю ().
Деякі видозміни асоціативних правил
Узагальнені асоціативні правила (Generalized Association Rules)

При пошуку асоціативних правил вище припускалось, що всі аналізовані елементи є однорідними. Проте, повертаючись до аналізу ринкової корзини, не складе великих труднощів доповнити транзакцію інформацією про те, до якої товарної групи входить товар і побудувати ієрархію товарів. Приведемо приклад такого групування (таксономії) у вигляді ієрархічної моделі.

Нехай дана база транзакцій та відомо, в які групи (таксони) входять елементи. Тоді з даних можна одержувати правила, що пов'язують групи з групами, окремі елементи з групами і т.д. Наприклад, якщо покупець купив товар з групи «Безалкогольні напої», то він купить і товар з групи «Молочні продукти»: правило . Ці правила носять назву узагальнених асоціативних правил.

Введення додаткової інформації про угрупування елементів у вигляді ієрархії має свої переваги, зокрема, допомагає встановити асоціативні правила не тільки між окремими елементами, але й між різними рівнями ієрархії (групами). Проте з додаванням до транзакції понять груп збільшується кількість атрибутів і, відповідно, розмірність вхідного простору. Це ускладнює завдання, а також призводить до генерації більшої кількості правил. Для знаходження узагальнених асоціативних правил бажано використання спеціалізованого алгоритму, який усуває вищеописані проблеми.

Групувати елементи можна не тільки по входу до певної товарної групи, але й за іншими характеристиками, наприклад за ціною (дешево, дорого), брендом і т.д.
Чисельні асоціативні правила (Quantitative Association Rules)
При пошуку асоціативних правил все зводилося до того, чи присутній в транзакції елемент чи ні. Тобто, якщо розглядати випадок ринкової корзини, то розглядаємо два стани: куплено товар чи ні. При цьому ігнорується, наприклад, інформація про те, скільки чого було куплено, хто саме купив, тощо. Тобто було розглянуто "булеві" асоціативні правила. Проте можна аналізувати дані різних типів: числові, категоріальні і т.д.

Приклад чисельного асоціативного правила:

Якщо «[Вік: 30-35]» і «[Сімейний стан: одружений]», то «[Місячний дохід: 1000-1500 гривень]».
Ознайомлення з аналітичною платформою Deductor
Deductor Studio – аналітичне ядро платформи Deductor, що містить повний набір механізмів імпорту, обробки, візуалізації й експорту даних для швидкого й ефективного аналізу інформації. У ньому зосереджені найсучасніші методи видобутку, очищення, маніпулювання та візуалізації даних, а також доступні методи моделювання, прогнозування, кластеризації, пошуку закономірностей та багато інших технологій видобутку знань (Knowledge Discovery in Databases) і видобутку даних (Data Mining).

В Deductor Studio включений повний набір механізмів, що дозволяє одержати інформацію з будь-якого джерела даних, провести весь цикл обробки (очищення, трансформацію даних, побудову моделей), відобразити одержані результати у найбільш зручний спосіб (OLAP, таблиці, діаграми, дерева рішень...) і експортувати результати.

Вся робота з аналізу даних в Deductor Studio базується на виконанні наступних дій:

Відправною точкою для аналізу завжди є процедура імпорту даних. Одержаний набір даних може бути опрацьований будь-яким доступним способом. Результатом опрацювання також є набір даних, що може опрацьовуватись при потребі і далі. Результати опрацювання можна звізуалізувати різними способами та експортувати в найбільш популярні формати. Послідовність дій, які проводяться при аналізі даних, називаються
  1   2Рефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации