Основи патентознавства

скачать (839.3 kb.)

1   2

Додаток АЗАТВЕРДЖУЮ

"______" ______________2010 р.

ЗАВДАННЯ №

на проведення патентного дослідження по темі:

борошняні кондитерські вироби типа "крекера"

Етап - дослідження та обгрунтування розробки, розробка продукції.

Мета патентних досліджень: визначення патентної ситуації відносно обраної теми.
Таблиця А.1. Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці:

Види робіт

Підрозділи - виконавці

Відповідальні виконавці (П.І.П)

Строки виконання робіт

Звітний документ

1

2

3

4

5

1. Визначення патентоспроможності

група

ТКМ - 16

Науменко К. С

23.03.10 - 13.03.10

1.1-1.2

2. Складання звіту

група

ТКМ - 16

Науменко К. С
Звіт


Керівник роботи Г.В. Дейниченко

Додоток БРЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ N

Найменування теми

борошняні кондитерські вироби типа "крекера"

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень

№ IV3DA11/21 від 23.03.2010р.

Обгрунтування регламенту пошуку:

патентний пошук проводиться по Україні та Росії, а також у іноземній країні, такій як США. Глибина пошуку складає 20 років. Прийнята ретроспективність пошуку обгрунтована метою пошуку - визначенням патентної системи відносно заданого ОГД.

Початок пошуку 23.03.2010р. Закінчення пошуку 13.03.2010р.
Таблиця Б1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)

Мета пошуку інформації

Держава пошуку

Класифікаційні індекси (МПК)

Ретроспективність пошуку

Джерела інформації

1

2

3

4

5

6


борошняні кондитерські вироби типа "крекера"Підбір та аналіз інформації для визначення патентної інформації відносно визначеного ОГД


Україна, Росія, США


A21D 2/36

6/00

8/02

13/08

A21C 1/001989-2010


1. Офіційний сайт України www.ukrpatent.org

2. Офіційний бюлетень України "Промислова властність" №2 - 2010. №25., ч.1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)


Мета пошуку інформації


Держава пошуку


Класифікаційні індекси (МПК, НПК, МКПЗ, УДК)


Ретроспективність пошуку


Джерела інформації


борошняні кондитерські вироби типа "крекера"Підбір та аналіз інформації для визначення патентної інформації відносно визначеного ОГДУкраїна, Росія, США


A21D 2/36

6/00

8/02

13/08

A21C 1/001989-2010


3. Офіційний бюлетень України "Промислова властність" №1 - 2008. №12., ч.1

4. Офіційний сайт Росії www.fips.ru

5. Офіційний бюлетень РФ "Винаходи та корисні моделі". №2 - 2006. №14

6. Офіційний сайт США www.uspto.gov


Керівник роботи Г.В. Дейниченко

ЗАТВЕРДЖУЮ

доктор технічних наук, професор завідувач

кафедри устаткування підприємств харчування

_________________ Г.В. Дейниченко

"_____"__________________2010 р.

Звітпро патентні дослідження

Найменування теми: " Борошняні кондитерські вироби типа "крекера"

Етап: дослідження і обгрунтування розробки, розроблення продукції

Початок пошуку 23.03.2010р

Закінчення пошуку 13.03.2010р

Виконавець, студентка гр. ТКМ-16 Науменко К. С.

_________ (Підпис)

2010

Додаток В
ДОВІДКА ПРО ПОШУКУ N

Завдання на проведення патентних досліджень - 10.03.2010р.

Етап - дослідження та обгрунтування розробки, розроблення продукції.

Номер, дата регламенту пошуку № М-21.000 від 10.03.2010р.

Початок пошуку 23.03.2010р. Закінчення пошуку 13.03.2010р.
Таблиця В.1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку.

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)

Держава пошуку

Класифікаційні індекси: МПК, НПК, МКПЗ, УДК

Інформаційна база використана при проведенні пошуку

Бібліографічні дані першого і останнього за хронологією джерела інформації

Патентна інформація

Інша науково-технічна інформація

1

2

3

4

5

6


борошняні кондитерські вироби типа "крекера


Україна, Росія, США


A21D 2/36

6/00

8/02

13/08

A21C 1/00
Висновки про виконання регламенту пошуку: регламент виконаний у повному обсязі.

Керівник роботи Г.В. Дейниченко

1   2

Додаток АРефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации