Розробка моделі сертифікації продукції

скачать (450.9 kb.)

  1   2   3

/

1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ НАЦІОНАЛЬНИХ І НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

сертифікація продукція нормативний

Головним завданням введення сертифікації - вдосконалення діючих в країні методів підвищення якості продукції, що випускається, і розвиток експортних можливостей продукції машинобудування.

В даний час законодавчу базу державної системи сертифікації складають:

- Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» №3164 від 1.12.2005р. Цей Закон визначає правові та організаційні засади розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності, а також основоположні принципи державної політики у сфері стандартизації, технічного регулювання та оцінки відповідності;

- Закон України «Про стандартизацію» №2408 від 17.05.2001р. Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері;

- Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» №2408 від 17.05.2001р. Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні;

- Закон України «Про підтвердження відповідності» №2406 від 17.05.2001р. Цей Закон визначає правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу та спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності;

- Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» №46 від 10.05.93р. Цей Декрет визначає правові та економічні основи систем стандартизації та сертифікації, встановлює організаційні форми їх функціонування на території України;

- ДСТУ 3410‒96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення. Стандарт розроблений Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики; внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України; затверджено і введено вдію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583. Цей стандарт установлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції - Системи сертифікації УкрСЕПРО. Положення цього стандарту поширюються на членів та учасників Системи, а також на підприємства та організації, що одержали доступ до неї;

- ДСТУ 3411:2004 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів сертифікації продукції та порядок їх призначення і надання повноважень на діяльність у системі. Стандарт розроблений Державним підприємством «Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації» та Державним підприємством «Українським науково-дослідним та навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості». Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 10 вересня 2004 р. № 196з2005-01-01 на заміну ДСТУ 3411‒96. Цей стандарт встановлює основні вимоги до органів сертифікації продукції, процесів, послуг, що здійснюють діяльність в Системі сертифікації УкрСЕПРО та порядок їх призначення і уповноваження на діяльність в Системі. Вимоги стандарту обов’язкові для всіх членів та учасників Системи;

- ДСТУ 3412‒96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації. Стандарт розроблений Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. № 583. Перевидання 2000 p., липень, зі зміною № 1 (ІПС № 5-98). Стандарт є обов’язковим для випробувальних лабораторій та органів, що проводять їх акредитацію. Стандарт розроблено з урахуванням вимог настанов ISO/IEC та європейських стандартів в галузі сертифікації;

- ДСТУ 3413‒96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції. Стандарт розроблений Українським державним науково виробничим центром стандартизації, метрологи та сертифікації та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу і координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено вдію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583. Стандарт враховує положення настанов ISO 27, ISO/IEC 7, 28, 60;

- ДСТУ 3414 - 96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок проведення. Стандарт розроблений Державним науково-дослідним інститутом «Система» та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. №583. Цей стандарт встановлює основні вимоги щодо порядку проведення робіт з атестації виробництв в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення атестації виробництва встановлюється органом з сертифікації продукції з урахуванням вимог цього стандарту, особливостей виробництва конкретної продукції та атестації виробництва. Вимоги цього стандарту обов’язкові для виконання під час проведення підготовки до атестації, її проведення та технічного нагляду за атестованим виробництвом. Цей стандарт розроблений на підставі нормативних документів Системи з урахуванням настанов ISO/IEC 28, 60, 62;

- ДСТУ 3415-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи. Стандарт розроблений Державним науково-дослідним інститутом «Система» та Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики. Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. № 583. Цей стандарт установлює об’єкти та суб’єкти реєстрації в Системі сертифікації УкрСЕПРО, правила та порядок проведення їх реєстрації та ведення Реєстру Системи. Стандарт є обов’язковим для організацій та підприємств, які здійснюють роботи з сертифікації, атестації та акредитації в Системі;

- ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Процедура визнання результатів сертифікації продукції, що імпортується. Стандарт розроблений Державним підприємством «Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості»;

- ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок та порядок їх атестації. Стандарт розроблений Державним науково-дослідним інститутом «Система». Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 27 листопада 1996 р. №500. Цей стандарт установлює кваліфікаційні вимоги до аудиторів з сертифікації, їх обов’язки та права, порядок підготовки та атестації у державній Системі сертифікації УкрСЕПРО. Стандарт поширюється на аудиторів, атестованих у Системі, та кандидатів в аудитори. Вимоги цього стандарту є обов’язковими для всіх учасників робіт з сертифікації, що здійснюються в Системі;

- ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікація систем якості. Стандарт розроблений Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики та Державним науково-дослідним інститутом «Система». Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Затверджено і введено в дію наказом Держспоживстандарту України від 31 грудня 1996 р. № 583. Цей стандарт установлює основні вимоги до порядку проведення сертифікації систем якості в Системі сертифікації УкрСЕПРО. Стандарт призначено для використання під час здійснення робіт з сертифікації систем якості і є обов’язковим для організацій та осіб, що беруть участь у цій роботі, враховує положення ДСТУ 3410 і ДСТУ 3413, а також положення ДСТУ ISO 10011 і Настанови ISO/IEC 62;

- ДСТУ 3420-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію систем управління. Стандарт розроблен Державним підприємством «Українським науково-дослідним і навчальним центром проблем стандартизації, сертифікації та якості». Внесено Головним управлінням системного аналізу, координації робіт з питань стандартизації, метрології, сертифікації та державного нагляду Держспоживстандарту України. Прийнято та надано чинності: наказ Держспоживстандарту України від 21 вересня 2006 р. № 284.

2. ВИБІР ОРГАНУ ПО СЕРТИФІКАЦІЇ
У сучасному суспільстві підприємства та організації у великих обсягах закуповують, встановлюють та експлуатують комп’ютери, телекомунікаційну, медичну техніку, високотехнологічні промислові установки. Радіоелектронні технології широко використовуються в навігації, аерокосмічній галузі, військовій справі. Численні електротехнічні та електронні прилади (мікрохвильові печі, холодильники, електробритви, пилососи, радіоприймачі, магнітофони, телевізори, телефони та інші засоби розваг і спілкування) стали звичними і абсолютно необхідними у нашому побуті.

Побутове електрообладнання та радіоелектронна апаратура є одними з тих видів продукції, обов’язкову сертифікацію якої в Україні було запроваджено.

Обов’язкову сертифікацію цієї продукції здійснює орган з сертифікації електротехнічних виробів УкрСЕРТЕЛЕК - Державний випробувальний центр побутових електричних машин та приладів. Введення з 1 липня 1993 р. обов’язкової сертифікації спрямоване на те, щоб протягом року надати можливість підприємствам-виробникам завчасно сертифікувати свою продукцію. Починаючи з 1 липня 1994 р. вищезазначена продукція може бути реалізована тільки за наявності сертифіката відповідності Української державної системи сертифікації продукції УкрСЕПРО, виданого органом з сертифікації електротехнічних виробів УкрСЕРТЕЛЕК.

Передбачають застосування однієї з нижчеперелічених схем сертифікації:

• Схема Т - первісні типові випробування зразків продукції та наступний технічний нагляд за відповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника (не більше двох перевірок на рік). Сертифікат видається терміном на один рік.

• Схема І - первісні типові випробування зразків продукції та перед ліцензійна інспекція виробництва з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхом періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника, та поточних періодичних інспекцій виробництва (не більше двох перевірок на рік). Термін дії сертифіката - три роки.

• Схема АС - первісні типові випробування зразків продукції та атестація виробництва або сертифікація системи якості з наступним технічним наглядом за відповідністю сертифікованої продукції шляхом проведення періодичних контрольних випробувань зразків, вилучених у виробника, та контрольних перевірок атестованого виробництва або сертифікованої системи якості (не більше двох перевірок на рік). Термін дії сертифіката збігається з терміном дії атестата виробництва або сертифіката системи якості.

• Схема П - випробування партії продукції. Ця схема використовується, як правило, для сертифікації партій продукції, що імпортується в Україну.

• Схема С - випробування кожної одиниці продукції (100%-випробування).

Сертифікація електрообладнання в Україні здійснюється за показниками безпеки та електромагнітної сумісності (ЕМС) кількома сертифікаційними центрами: Державним випробувальним центром електропобутових машин та приладів (ДВЦ ЕМП), Державним випробувальним центром (ДВЦ) "МАГІС", Науково-технічним центром стандартизації та сертифікації електронної техніки (НТЦ ССЕТ) "ЕЛСІ", м. Київ.

Сертифікація з безпеки радіоелектронної апаратури здійснюється на відповідність вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 12.2.006-87 "Безопастность апаратуры электроной сетевой и сходных с ней устройств, предназначеных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний", що є гармонізованим з відповідним стандартом Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС 65). Електропобутове обладнання сертифікується за вимогами стандартів, що гармонізовані зі стандартами Міжнародної електротехнічної комісії серії ІЕС 335. У зв’язку з новими публікаціями стандартів ІЕС серії 335 в Україні розпочато розробку, яку фінансує Держспоживстандарт України.

Основні вимоги до органів по сертифікації продукції, процесів, послуг (далі - орган по сертифікації) і порядок їх призначення і вповноваження на діяльність в Системі УкрСЕПРО встановлюється ДСТУ 3411.

Призначеними і уповноваженими органами по сертифікації можуть бути організації - резиденти України, які відповідають вимогам ДСТУ 3411, мають статус юридичної особи і можуть бути визнані "третьою" стороною.

Національний орган України по сертифікації за допомогою процедури призначення (вповноваження) делегує органам по сертифікації функції проведення сертифікації продукції на відповідність обов’язковим вимогам, нормам і правилам, що діють в Україні.

Діяльність призначеного (вповноваженого) органу по сертифікації здійснюється під керівництвом Національного органу по сертифікації на основі ув’язненоної з ним угоди згідно додатку А ДСТУ 3411.

Орган по сертифікації може бути призначений за умови, що він:

‒ є незалежним від розробника, виготівника, постачальника, споживача;

‒ має технічну компетентність, що дозволяє проводити сертифікацію продукції, перелік якої визначає Національний орган України по сертифікації при призначенні органу по сертифікації. Підтвердженням технічної компетентності є наявність атестата акредитації або іншого документа, виданого за наслідками оцінювання органу по сертифікації в установленому порядку;

‒ надає документальне підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або страхову угоду) для відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні унаслідок його діяльності в Системі;

‒ має не менше ніж трирічний досвід сертифікації закріпленої за ним продукції;

‒ статуту, що визначає види його діяльності;

‒ достатньої кількості компетентного штатного персоналу і аттестованних аудиторів, кваліфікація яких підтверджена документально за наслідками сертифікації в Системі згідно вимогам ДСТУ 3418;

‒ штатного персоналу для здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією або відповідних угод з іншими органами по сертифікації або державними центрами стандартизації, метрології і сертифікації;

‒ актуалізованого фонду нормативних документів на продукцію і методи її випробувань;

‒ необхідного інформаційно-технічного забезпечення робіт по сертифікації;

‒ положення про орган по сертифікації продукції;

‒ власної системи управління якістю;

‒ комплекту організаційно-методичних і нормативних документів Системи;

‒ можливостей для забезпечення конфіденційності одержаної при проведенні сертифікації інформації, що представляє комерційну або професійну таємницю заявників.

3 ВИБІР СХЕМИ (МОДЕЛІ) СЕРТИФІКАЦІЇ
3.1 Схема сертифікації
Схемою сертифікації є сукупність послідовних дій, що доводить відповідність продукції, що виготовляється або ввозиться, певним вимогам.

У Системі УкрСЕПРО розрізняють сертифікацію партії продукції (або одиничного виробу), і сертифікацію продукції, що випускається серійно.

Залежно від вибраної моделі (схеми) сертифікації продукції, термін дії сертифікату відповідності на продукцію, що випускається серійно, складає:


Модель (схема) сертифікації продукції, що випускається серійно

Термін дії сертифікату відповідності на продукцію

Сертифікація продукції по схемі з аналізом документації, представленої заявником (без обстеження виробництва)

до одного року

Сертифікація продукції по схемі з обстеженням виробництва

до двох років

Сертифікація продукції по схемі з атестацією виробництва

до трьох років

Сертифікація продукції по схемі з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю виробництва

до п’яти років


При сертифікації продукції, що випускається серійно, сертифікація проводиться з перевіркою виробництва комісією ОС "Промбезопастность" (обстеження або атестація виробництва, або сертифікація (оцінка) системи якості виробництва). Для деяких видів продукції можливо застосування моделі сертифікації з аналізом документації, наданої заявником і без проведення обстеження виробництва, але в цьому випадку необхідне надання додаткової документації, що характеризує систему якості виробництва (перелік встановлюється окремо для конкретної продукції).
  1   2   3Рефераты Практические задания Лекции
Учебный контент

© ref.rushkolnik.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации